hero-image

NYHET!

Nu har det blivit lätt att välja trygga, säkra och hållbara dörrar och brytskydd!

Att köpa trygga, säkra och hållbara dörrar och brytskydd till bostadsfastigheters allmänna utrymmen är något som fram till nu krävt specialistkunskap och detaljerade specifikationer. ISAD är en oberoende märkning av dörrar och brytskydd som underlättar för fastighetsägare som vill skapa tryggare boendemiljöer.

emblem

Om ISAD

Bakgrund

ISAD är en oberoende märkning av inbrottsskyddade dörrar och brytskydd som minimerar möjligheter till brytning och fula brytskador i anslutning till fastighetens entré och andra allmänna utrymmen. ISAD fyller ett stort behov som underlättar för fastighetsägare och byggaktörer att beställa dörrar som är effektivt inbrottsskyddade. Detta skapar trygghet och ökade fastighetsvärden och minimerar problemen i fastigheten.

ISAD ger möjligheter att göra ekonomiskt och miljömässigt hållbara val av dörrar som är lätta att förvalta och underhålla. Tjänsten Dörrinventering gör också att fastighetsägare i många fall kan förstärka och godkänna befintliga dörrar i stället för att byta ut till nya.

Varför behövs ISAD? Dörrar till entréer och allmänna utrymmen, i fasad eller källargångar, ska vara självstängande (dörrstängare) och självlåsande (fallkolvar eller magneter). Med fallkolvar får dörrarna per automatik ett svagare skydd mot brytangrepp vilket måste kompenseras. Sådana dörrar kan inte klassas som säkerhetsdörrar (ex RC3, RC4 och RC5).

Det finns olika sätt att inbrottsskydda entréer och branddörrar; via hur dörren monteras i väggliv eller med val av brytskydd. En ISAD-godkänd dörr eller ett ISAD-godkänt brytskydd borgar för att obehöriga har mycket svårt att bryta sig in.

Godkännandet utfärdas via ett licensavtal med dörrtillverkare och smeder av den oberoende parten Svensk Trygghetscertifiering AB. Licensen gäller produkter och montage. Svensk Trygghetscertifiering AB har en mycket gedigen och mångårig erfarenhet av besiktningar och tester av dörrar och brytskydd i bostadsfastigheter.

ISAD är varumärkesskyddat.

content-image

Dörrar

ISAD godkänner dörrar till entréer och allmänna utrymmen, i fasad eller källargångar. En ISAD-dörr minimerar möjligheter till brytning och fula brytskador på dörr/karm. Dörrens funktion är utformad för minimerad driftstörning. Dörren ska vara självlåsande och självstängande.

Dörrens brytskydd ska signalera att det inte är någon idé att ens försöka. Märken efter brytförsök skapar otrygghet och kan vara dyra att åtgärda.

Dörren måste uppfylla kriterier som är fastställda av Svensk Trygghetscertifiering AB.

Brytskydd

En stor del av äldre ståldörrar är i grunden mer formsäkra och stabila än en ny generations dörrar. Dessa dörrar kan ofta kompletteras med ett godkänt brytskydd för godkännande många år framöver i stället för att bytas ut.

Beroende på hur dörrar monteras i väggliv finns olika sätt att tillgodose ett godkänt brytskydd.

Brytskyddet och monteringen av det måste uppfylla kriterier som är fastställda av Svensk Trygghetscertifiering AB.

Dörrinventering

I samband med Svensk Trygghetscertifierings tjänst Dörrinventering kan vi eller en samarbetspartner efter besiktning och åtgärder ISAD-märka befintliga dörrar. Vi tittar på varje dörrs skick och behov för att den skall bli inbrottssäker på ett kostnadseffektivt sätt. Här kan fastighetsägare göra stora besparingar, som dessutom är betydligt bättre för miljön.

end-image

Kontakt

Svensk Trygghetscertifiering AB
Box 1113
171 22 SOLNA

Telefon Ulf Malm, VD: 0708-44 44 59

Telefon Lennart Levander, teknisk chef: 0706-29 79 82

www.svensktrygghetscertifiering.se
svensk@trygghetscertifiering.se

Licenstagare

Järnet Smide